પ્રતિલિપિ એપ્લીકેશન પર વિનામૂલ્યે રચનાઓ વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

ભારતીય ભાષાઓમાં અગણિત વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને લેખ પ્રતિલિપિની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પર વાંચો, તદ્દન નિ:શુલ્ક.

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.pratilipi.mobile.android&utm_source=android&utm_campaign=app_invite

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s