પ્રતિલિપિ પર વાંચો – “સલામ છે પાપા તમને”

“સલામ છે પાપા તમને”, ને પ્રતિલિપિ પર વાંચો :

http://gujarati.pratilipi.com/daksha/salam-chhe-pappa-tamane?utm_source=android&utm_campaign=content_share

અગણિત રચનાઓ વાંચો, લખો અને આપના મિત્રો સાથે શેર કરો. તદ્દન નિ:શુલ્ક

પ્રતિલિપિ એપ્લીકેશન પર વિનામૂલ્યે રચનાઓ વાંચો અને ડાઉનલોડ કરો

ભારતીય ભાષાઓમાં અગણિત વાર્તાઓ,કવિતાઓ અને લેખ પ્રતિલિપિની એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પર વાંચો, તદ્દન નિ:શુલ્ક.

http://play.google.com/store/apps/details?id=com.pratilipi.mobile.android&utm_source=android&utm_campaign=app_invite

પ્રતિલિપિ પર વાંચો – “યે રિશ્તા તેરા-મેરા”

“યે રિશ્તા તેરા-મેરા”, ને પ્રતિલિપિ પર વાંચો :

http://gujarati.pratilipi.com/daksha/ye-rishta-tera-mera?utm_source=android&utm_campaign=content_share

અગણિત રચનાઓ વાંચો, લખો અને આપના મિત્રો સાથે શેર કરો. તદ્દન નિ:શુલ્ક